Özgeçmiş

1965 yılında Konya'da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi'nde doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Doktora sırasında ve sonrasında Hannover Üniversitesi'nde araştırmalarda bulundu. Selçuk Üniversitesi'nde 2001 yılında yardımcı doçentliğe, 2006 yılında doçentliğe, 2011 yılında profesörlüğe atandı. 2011-2014 döneminde bölüm başkanlığı görevinde bulundu. 2018 yılından itibaren Selçuk Üniversitesi'nden ayrılarak kurulan Konya Teknik Üniversitesi'nde çalışmaya başladı.

Doktora çalışması kartografik genelleştirme alanındadır. Harita projeksiyonları, coğrafi bilgi sistemleri, internet harita servisleri ile harita mashup uygulamaları, bilgisayar programlama, nümerik analiz konularında araştırmaları ve yayınları bulunmaktadır.

Ayrıntılı özgeçmiş

İletişim

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü
Alaeddin Keykubat Kampusu 42250 Selçuklu Konya


Bilgisayar Destekli Harita Yapımı Uygulamaları kitabımın üçüncü baskısı yayımlandı. Kampüs Atlas Kitabevi ve internet satış kanallarından temin edilebilir.
Kitabın dosyaları için yeni link!
Kartografya kitabımın üçüncü baskısı yayımlandı. Kampüs Atlas Kitabevi ve internet satış kanallarından temin edilebilir.